REGULAMIN


Księgarnia Internetowa działająca pod adresem http://www.auschwitzbooks.com prowadzona jest przez:

K-Software
ul. Chopina 7/3c
30-047 Kraków

NIP 549-101-97-43


 1. Księgarnia Internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z Księgarni wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz posiadanie adresu e-mail.

 2. Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej http://www.auschwitzbooks.com, na której to stronie znajdują się informacje dotyczące towarów sprzedawanych przez Księgarnię Internetową.

 3. W zamówieniu Klient wskazuje:
  - zamawiany przez siebie towar
  - adres, na jaki ma zostać dostarczony towar
  - sposób płatności.

 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

 5. Klient zostaje poinformowany o kosztach zamówionego towaru oraz o kosztach dostawy towaru.

 6. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego podania przez Klienta adresu dostawy.

 7. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych pod wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin dostarczenia zamówionych towarów uzależniony jest od Poczty Polskiej oraz poczty kraju, do którego przesyłka jest wysyłana.

 8. Klient ma prawo do śledzenia stanu realizacji zamówienia na stronie http://www.auschwitzbooks.com po podaniu numeru zamówienia oraz adresu e-mail podanego przy złożeniu zamówienia.

 9. Wszystkie ceny towarów na stronie Księgarni Internetowej podawane są w złotych polskich (oraz orientacyjne w EUR i USD przeliczone po aktualnym kursie) i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

 10. Koszty dostawy zostają określone jako osobna pozycja w zamówieniu i zależą od wartości zamówienia oraz kraju, do którego przesyłka jest wysyłana.

 11. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni Internetowej w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

 12. Zgłoszenie reklamacji następuje przez wysłanie listu elektronicznego na adres office@auschwitzbooks.com z opisem uszkodzeń.

 13. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy i odesłany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

 14. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na adres e-mailowy office@auschwitzbooks.com w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (Ustawa z dnia 02.03.2000 r. [Dz.U. Nr 22 poz. 271]). Zwracany towar nie może zostać wcześniej rozpakowany. Towar ten należy przesłać na adres pocztowy Księgarni na koszt Klienta. Księgarnia zobowiązuje się zwrócić kwotę równą uiszczonej przez Klienta cenie towaru (kwota zamówienia pomniejszona o koszty wysyłki).

 15. Składając zamówienie w Księgarni Internetowej Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni Internetowej oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Mapa strony

© Copyright by K-Software www.k-software.pl 2011-2012